logo
Informacje

Laboratorium pomiarowe

Aby sprostać rosnącym potrzebom naszych Klientów podjęliśmy decyzję o utworzeniu laboratorium pomiarowego. Teraz konieczność wykonania okresowych badań nie musi oznaczać zakupu drogiego sprzętu. W tym celu możecie Państwo skorzystać z naszych usług. W ramach swojej działalności wykonujemy próby z zakresu fizyki i chemii oraz wystawiamy świadectwa z przeprowadzonych pomiarów. Badania realizujemy w laboratorium firmy lub w razie konieczności, w miejscu wskazanym przez Klienta. Zakres naszych usług przedstawiamy poniżej.

Typ badania opis/zakres
Chropowatość badanie chropowatości powierzchni
Cukier pomiar zawartości cukru w skali Brix
Delaminacja pomiar wytrzymałości na rozwarstwianie taśm gumowych
Elementów wielkogabarytowe pomiar elementów wielkogabarytowych wykonywanych u klienta
Gęstość ciał stałych określenie gęstości wszelkiego rodzaju materiałów
Gęstość cieczy określenie gęstości cieczy wg PN-EN ISO 2811-1:200
Lepkość badanie lepkości taśm i mieszanek gumowych
Masa od 0,01mg do 200t
Materiał rozpuszczony badania aparatem Soxhleta zawartości materiału rozpuszczalnego w produktach spożywczych
Mętnościomierz kalibracja w odpowiednich dla danego urządzenia punktach
Moment obrotowy pomiar siły momentu obrotowego w każdym zakresie
Palność badanie palności mieszanek gumowych wg ISO 340
pH w zakresie 0-14pH i dokładności 0,01
Siła pomiar sił statycznych, dynamicznych oraz naprężeń
Siła ścisku pras sprawdzanie nacisku na prasach do 200t.
Skład gazów analiza chromatografem różnego rodzaju gazów
Skrobia zawartość skrobi w ziemniakach
Ściaralność badanie ściaralności materiałów gumowych i innych
Środek ciężkości od 1g do 200t
Taśmy mosiężne badanie składu i wytrzymałości
Temperatura określenie temperatury w pomieszczeniach, urządzeniach
Twardość materiałów pomiar twardości w jednostkach HRC, HB, HRN, HV, ... Ta
Wilgotność materiałów pomiar wilgotności materiałów budowlanych, spożywczych
Wilgotność powietrza pomiar wilgotności w pomieszczeniach
Własności gumy pomiar czasu wulkanizacji. Reometr
Współczynnik załamania światła za pomocą refraktometru. 0-100 proc.BRIX, 1.32- 1.58 nD, o dokładności 0.00005
Wytrzymałość na rozrywanie na maszynach wytrzymałościowych od 2500N do 10000N
Zasolenie zawartość soli w roztworach w zakresie 0.00 - 19.99 psu
Zawartość nieczystości w gazach wykrywanie zanieczyszczeń m.in. w tlenie, azocie, helu