logo
Torfbud

Pomiar naciągu lin stalowych.

Przeprowadzamy nowatorską usługę badań naciągu lin stalowych, pasów, taśm, łańcuchów... podczas standardowej pracy w warunkach polowych. Podłączamy nasze urządzenia pomiarowe do istniejących wciągów linowych i badamy nacisk podczas poszczególnych procesów pracy urządzeń. Pozwala nam to na pomiar naciągu liny wind, dźwigów, pieców hutniczych, kolejek górskich i innych urządzeń opartych na linach. Dla osób które sporadycznie wykonują pomiar siły naciągu liny wypożyczamy siłomierze.
Nasze badania tworzone przez ciągłą transmisję danych z urządzenia pomiarowego połączonego z kamerą cyfrową pozwalają precyzyjnie określić momenty w których naprężenia lin staja się inne od zakładanych. nasze badania często weryfikują te przeprowadzane na podstawie wzorów matematycznych oraz badań laboratoryjnych.
Przeprowadzamy również modernizację przyrządów do zrywania lin, układów transportowych, wciągarek linowych i innych.

Przykładowy wykres badania naprężeń podczas pracy kolejki dozującej rudę metalu.

[Rozmiar: 42973 bajtów]

Przeprowadzamy również badania odciągów linowych stosowanych przy różnego rodzaju masztach. Za pomocą mierników FTL mierzymy naciąg bez potrzeby przerywania obwodu. Takie rozwiązanie pozwala na wiarygodny pomiar z małymi błędami , oraz umożliwia bezpośrednią regulację.
Przykładowe zdjęcie zrobione podczas regulacji naciągu masztu do 6,000 kN

[Rozmiar: 42973 bajtów]

Przykładowe zdjęcie zrobione podczas regulacji naciągu masztu do 6,000 kN


[Rozmiar: 42973 bajtów]