logo
Torfbud

Pomiar temperatury w urządzeniach grzewczych.

Niektóre urządzenia po przez wytwarzanie ujemnych lub wysokich temperatur służą do rozmaitych procesów badawczych bądź produkcyjnych. Temperatura jako narzędzie używana jest np. w piecach czy chłodniach w przemyśle spożywczym, przy rozmaitych syntezach w przemyśle chemicznym nie mówiąc już o przemyśle ciężkim.
Sprzęt dzielimy na dwa główne rodzaje, tj nowoczesne elektroniczne oraz mechaniczne. Jedne i drugie działają bez zarzutu, ale czasami temperatury które mają duży wpływ na dany proces należy kontrolować gdyż nie ma innej możliwości sprawdzenia poprawności wskazań urządzeń.
Ze swojej strony oferujemy wszelkie usługi pomiaru temperatur bez względu na warunki pracy. Monitorujemy, rejestrujemy, badamy wszelkie urządzenia które mają cokolwiek wspólnego z temperaturą. Zajmujemy się również szeroko pojętym serwisem związanym z w/w usługami. .