logo

Opis produktu

wysokość: 145mm

długość: 200mm

szerokość 230mm

Nowe mętnościomierze laboratoryjne HANNA, są przeznaczone dla profesjonalistów sektora wodnego
i laboratoryjnego, wymagających nienagannej jakości analiz. Udoskonalone według najnowszych technologii, sprawiają, że pomiary są proste, szybkie i niezawodne. Zaopatrzone w ergonomiczny ekran graficzny i zaawansowany interface użytkownika, wyświetlają oprócz wyników, komunikaty w zrozumiałym języku, towarzysząc użytkownikowi na wszystkich etapach operacyjnych.nięcie technologiczne w zakresie pomiaru cyfrowego.

lub zapytaj: Ola Piechowiak tel.668 031 402

marketing@pomiarymetr.pl

Mętnościomierz HI 83414
Producent Hanna Ins
Zakres: metoda nefelometryczna 0,00...9,99
Zakres: metoda nefelometryczna 0...3 g/cm3
Wybór zakresu automatyczny
Skala chloru wolnego i ogólneg 0,00...5,00 mg/l
Rozdzielczość (90°) 0,01 ; 0,1 NTU ; 0,1
Rozdzielczość (180°/90°) 0,01 ; 0,1 ; 1 NTU ; 0,1
Powtarzalność ±1procent odczytu
Szum tła (zakłócenie światła) < 0,02 NTU
Detektor światła mętnościomier Światłoczuły sensor krzemowy
Sposoby pomiaru pojedynczy, wartość średnia
Waga 2500g
Cena netto 9500.00zł
Dodatkowe funkcje i parametry
 • • System optyczny z lampą żarową o dużej czułości detekcji małych cząsteczek
  • Metody pomiarów nefelometrycznych
  i współczynnika (mętności)
  • Funkcja CAL CHECK : urządzenie kalibrujące i zatwierdzające, użytkownik może sprawdzić dokładność pomiaru urządzenia (pomiar chloru wolnego i ogólnego)
  • Kalibracja stężenia chloru i mętności zoptymalizowana z certyfikowanymi roztworami kalibracyjnymi, gotowymi do użycia.
  • Bezpośredni odczyt wyników
  • Zoptymalizowany interface użytkownika do intuicyjnego korzystania
  • Menu tutorialne i kontekstowe zapewniają płynność i brak pomyłek
  • Zapamiętywanie do 200 pomiarów i port USB do transferu danych na PC
  • Doskonała dokładność pomiaru
  • Kalibracja mętności w 2, 3 lub 4 punktach + test 0
  • Funkja GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna) wraz z zapamiętywaniem danych kalibracji
  • Duży ekran graficzny ze zrozumiałymi komunikatami i precyzyjnymi symbolami
  • Zatwierdzony przez Agencję Ochrony Środowiska
  • Wyjątkowa relacja jakości do ceny