logo

Opis produktu

wysokość: 145mm

długość: 200mm

szerokość 230mm

Mętnościomierz laboratoryjny HANNA Instruments jest adresowany do specjalistów sektora wodnego i kierowników laboratoriów, wymagających analiz nienagannej jakości. Udoskonalony według najnowszych technologii, zapewnia wykonanie pomiarów w sposób prosty, szybki i niezawodny. Zaopatrzony w graficzny, ergonomiczny ekran oraz zaawansowany interfejs użytkownika, oprócz wyników wyświetla komunikaty w zrozumiałym języku.

lub zapytaj: Ola Piechowiak tel.668 031 402

marketing@pomiarymetr.pl

Mętnościomierz HI 88703
Producent Hanna Ins
Zakres: metoda nefelometryczna 0,00...9,99
Wybór zakresu automatyczny
Rozdzielczość (90°) 0,01 ; 0,1 NTU ; 0,1
Rozdzielczość (180°/90°) 0,01 ; 0,1 ; 1 NTU ; 0,1
Dokładność ±2procent odczytu
Powtarzalność ±1procent odczytu
Szum tła (zakłócenie światła) < 0,02 NTU
Detektor światła mętnościomier Światłoczuły sensor krzemowy
Sposoby pomiaru pojedynczy, w. średnia, ciągły
Waga 2500g
Cena netto 8100.00zł
Dodatkowe funkcje i parametry
 • • System optyczny z lampą żarową o dużej czułości detekcji małych cząsteczek
  • Metody pomiarów nefelometrycznych
  i współczynnika (mętności)
  • Funkcja CAL CHECK : urządzenie kalibrujące i zatwierdzające, użytkownik może sprawdzić dokładność pomiaru urządzenia (pomiar chloru wolnego i ogólnego)
  • Kalibracja stężenia chloru i mętności zoptymalizowana z certyfikowanymi roztworami kalibracyjnymi, gotowymi do użycia.
  • Bezpośredni odczyt wyników
  • Zoptymalizowany interface użytkownika do intuicyjnego korzystania
  • Menu tutorialne i kontekstowe zapewniają płynność i brak pomyłek
  • Zapamiętywanie do 200 pomiarów i port USB do transferu danych na PC
  • Doskonała dokładność pomiaru
  • Kalibracja mętności w 2, 3 lub 4 punktach + test 0
  • Funkja GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna) wraz z zapamiętywaniem danych kalibracji
  • Duży ekran graficzny ze zrozumiałymi komunikatami i precyzyjnymi symbolami
  • Zatwierdzony przez Agencję Ochrony Środowiska
  • Wyjątkowa relacja jakości do ceny