logo

Opis produktu

długość: 270/300mm

zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym ku górze - H oraz pionowych lub poziomych z liczydłem skierowanym w bok - V, klasa metrologiczna C-H, B-V, udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła, liczydło wskazówkowo-bębenkowe umieszczone w hermetycznej osłonie, oś wirnika prostopadła do osi przewodu, sprzęgło magnetyczne, możliwość zdalnego zliczania objętości i pomiaru strumienia objętości (dane według oddzielnej karty) materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną, możliwość elektronicznego sprawdzania, zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728, zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar.

lub zapytaj: Kasia Dobrowolska tel.668 802 259

info@pomiarymetr.pl

Wodomierz JS50
Producent Powogaz
Temperatura pracy: 50°C
Ciśnienie: PN 16
Q3 15 m3/h
DN 50
Kołnierz 50 mm
Waga 11,8/14,3g
Cena netto 1161.00zł
Dodatkowe funkcje i parametry
  • • wodomierze z nadajnikiem do zdalnego pomiaru objętości wody -NK, za dodatkową opłatą 75,00zł (netto)
    • wodomierze z nadajnikiem do zdalnego pomiaru strumienia objętości wody -NO, za dodatkową opłatą 140,00zł (netto)
    • wodomierze z nadajnikiem do zdalnego pomiaru objętości wody i strumienia objętości wody NKO, za dodatkową opłatą 215,00zł (netto)
    • wodomierze z liczydłem przystosowanym do zamontowania nadajników, do zdalnego pomiaru objętości wody i strumienia objętości wody -NKOP za dodatkową opłata 40,00zł (netto)