logo

Opis produktu

wysokość: 80mm

szerokość śr. 44mm

Radiometr fotometr L-420 jest idealnym urządzeniem do budowania systemów pomiarowych o dowolnym zastosowaniu (akwizycja danych, sterowanie procesami technologicznymi itp.). Radiometr fotometr L-420 stanowi platformę sprzętową przeznaczoną do pomiaru jednego z parametrów: natężenia oświetlenia, natężenia napromienienia, natężenia napromienienia fotonowego, luminancji (świetlnej), luminancji energetycznej, luminancji fotonowej. Może współpracować z analogowym interfejsem pętli prądowej 4-20mA lub cyfrowym interfejsem RS232. Interfejs RS232 umożliwia sterowanie zgodne z protokołem producenta SONBUS lub standardowym protokołem MODBUS RTU. Miernik L-420 automatycznie kompensuje wpływ temperatury na wynik pomiaru. Użytkownik ma możliwość zmiany czasu uśredniania wyniku z zakresu 160ms - 10,24s. Poprzez interfejs RS232 przekazywane są wartości: średnia oraz minimalna i maksymalna pojedynczej konwersji zaobserwowane w czasie uśredniania. Specyfikacja urządzenia budowana jest w oparciu o wymagania klienta. Należą do niej: rodzaj mierzonej wielkości (miernik natężenia oświetlenia / napromienienia, miernik luminancji świetlnej / energetycznej), czułość widmowa, ilość oraz wartości zakresów pomiarowych. Pełna nazwa przyrządu budowana jest w oparciu o specyfikację zamawiającego.

lub zapytaj: Ola Piechowiak tel.668 031 402

marketing@pomiarymetr.pl

pyranometr L-420
Producent Sonopan
zakresy pomiarowe: 50 lx   rozdzielczość 0,001 lx
zakresy pomiarowe: 5000 lx rozdzielczość 0,1 lx
zakresy pomiarowe: 500 klx rozdzielczość 10 lx
klasa dokładności: A wg CIE
błąd niedop. widmowego f1': =< 2,0 proc. wg CIE
błąd niedop. kierunkowego f2: =< 1,5 proc. wg CIE
nieliniowość f3: =< 0,5 proc.
błąd przełącznika zakresów f11 =< 0,2 proc.
współczynnik temperaturowy a : =< 0,02 proc./st.C
zakres temperatury pracy: -40 ÷ +60°C
napięcie zasilające: +9 do +30V
Klasa szczelności: IP65
Waga 170g
Cena netto 2300.00zł
Dodatkowe funkcje i parametry
 • Luksomierz zgodny metrologicznie z L-100 (którego parametry podano w tabeli obok) zbudowany na platformie L-420 będzie nosił nazwę L-420/V/500k/E/0/A :
  - L-420: oznaczenie platformy sprzętowej,
  - V: rodzaj miernika i charakterystyka widmowa, w tym przypadku: fotometr, czułość V(l),
  - 500k: wartość najwyższego zakresu pomiarowego, w tym przypadku: 500klx,
  - E: miernik natężenia oświetlenia/napromienienia w tym przypadku: luksomierz, - 0: konfiguracja oprogramowania miernika,
  - A: parametr związany z czułością widmową, w tym przypadku klasa dokładności A. Dodatkowo może oznaczać wersję wykonania (ilość i krotność zakresów pomiarowych oraz inne szczegóły budowy).