logo

Opis produktu

wysokość: 152mm

długość: 33mm

szerokość 83mm

L-50 jest dokładnym (klasa dokładności A wg CIE), wysokiej jakości luksomierzem przeznaczonym do pomiarów natężenia oświetlenia w zakresie 0,1 lx ÷ 199,9 klx. Posiada krzemowe fotoogniwo skorygowane widmowo do względnej skuteczności biologicznej widzenia fotopowego V (?) oraz kierunkowo do krzywej cosinus. Doskonałe dopasowanie czułości spektralnej głowicy fotometrycznej do krzywej V(?) gwarantuje prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania i nie wymaga stosowania współczynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła. Przyrząd posiada funkcję HOLD, służącą do wstrzymania procesu pomiaru i zapamiętania wyniku oraz funkcję automatycznego wyłączenia przyrządu po upływie ok. 10 min. od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza. Ze względu na solidność wykonania i doskonałe parametry luksomierz L-50 jest chętnie stosowany przez różnego rodzaju instytucje kontrolne, jak np. stacje sanitarno - epidemiologiczne.

lub zapytaj: Ola Piechowiak tel.668 031 402

marketing@pomiarymetr.pl

pyranometr L-50
Producent Sonopan
zakresy pomiarowe: 5,0 lx÷199,9 lx rozdz. 0,1 lx
zakresy pomiarowe: 50 lx ÷ 1999 lx rozdz. 1 lx
zakresy pomiarowe: 500 lx÷19,99 klx rozdz. 10 lx
zakresy pomiarowe: 5000 lx÷199,9 klx rozdz.100 lx
błąd niedop. widmowego f1': =< 2,0 proc. wg CIE
błąd niedop. kierunkowego f2: =< 1,5 proc. wg CIE
błąd całkowity: =< 2,5 proc. wg CIE
klasa dokładności: A wg CIE
wilgotność względna otoczenia: =< 80 proc.
zakres temperatury pracy: 0 ÷ +40°C
zasilanie: 9V (bateria 6LR61)
Waga 200g
Cena netto 1600.00zł
Dodatkowe funkcje i parametry