logo

Opis produktu

wysokość: 150mm

długość: 80mm

szerokość 30mm

Przeznaczony jest do pomiaru natężenia napromienienia bakteriobójczego w zakresie 0,1 mW/m2÷19,99 W/m2. Szczególnie użyteczny jest przy badaniu emisji palników bakteriobójczych i określania stopnia ich zużycia. Na rys1. przedstawiono typową zależność wydajności promiennika UV od czasu jego eksploatacji. Jak widać - lampa wyglądającą na sprawną przy ocenie wzrokowej (emisja w zakresie widzialnym), może już niemal całkowicie utracić zdolność radiacji w zakresie ultrafioletu. Czułość spektralna sondy pomiarowej miernika skorygowana jest do względnej skuteczności bakteriobójczej wg PN-79/T 06588: "Promieniowanie nadfioletowe. Nazwy, określenia, jednostki." Odczyt wartości mierzonej dokonywany jest na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym bezpośrednio w mW/m2 lub W/m2. Przyrząd automatycznie sygnalizuje przekroczenie zakresu pomiarowego oraz stan rozładowania baterii zasilającej poniżej dopuszczalnego poziomu.

lub zapytaj: Ola Piechowiak tel.668 031 402

marketing@pomiarymetr.pl

pyranometr UVB - 20
Producent Sonopan
Zakresy pomiarowe: 0,1 ÷ 199,9 mW/m2
Zakresy pomiarowe: 1 ÷ 1999 mW/m2
Zakresy pomiarowe: 0,01 ÷ 19,99 W/m2
błąd podstawowy dla źr. rtęc: <5 proc.
zakres temperatury pracy: 0 ÷ +40°C
zasilanie: bateria alkaliczna 9V
Cena netto 1200.00zł
Dodatkowe funkcje i parametry