logo

Określenie zawartości skrobi w ziemniakach

phWagi do pomiaru skrobi zaliczają się do grupy wag elektronicznych nielegalizowanych. Wagi te służą do określania procentowej zawartości skrobi w ziemniakach. Zasada działania wagi polega na zważeniu porcji ziemniaków w powietrzu, a następnie po zanurzeniu ich w wodzie. Na podstawie pozornej masy próbki (tej zanurzonej w wodzie) wyznaczana jest procentowa zawartość skrobi w ziemniakach.

Typ Opis Cena netto
TP-15/1 Wagi do pomiaru zawartości skrobi w ziemniakach 3700.00zł
TP-15/1w2 Wagi do pomiaru zawartości skrobi w ziemniakach, IP67 4900.00zł