logo

Pomiar temperatury punktu topnienia.

ph

Nowoczesny system do oznaczania temperatury punktu topnienia daje szereg nowych możliwości. Oznaczaj temperaturę punktu topnienia oraz zakres topnienia w bardzo dokładny sposób. Automatyczny pomiar światła przepuszczonego oraz zsynchronizowana z nim możliwość obserwacji za pomocą kamer rejestrujących światło odbite stanowią gwarancję wykonania wiarygodnych pomiarów. Jednoczesny pomiar maksymalnie 6 próbek oraz krótki czas podgrzewania i schładzania – to konsekwencja wykonywania pomiaru w zamkniętej komorze.

Typ Opis Cena netto
Mel-Temp Tani aparat kapilarny przeznaczony do celów dydaktycznych. 5000.00zł
DigiMelt Manualny, studencki aparat do pomiaru temperatury topnienia 5100.00zł
AI9100 Pomiar temp. topnienia ze sterowaniem mikroprocesorowym 6400.00zł
AI9200 Pomiar temp. topnienia ze sterowaniem mikroprocesorowym 7800.00zł
AI9300 Pomiar temp. topnienia ze sterowaniem mikroprocesorowym 8100.00zł
EZ-Melt W pełni automatyczny aparat w konkurencyjnej cenie 14200.00zł
OptiMelt W pełni automatyczny aparat z cyfrową kamerą 18100.00zł