logo
Torfbud

Próby obciążeniowe.

Nasza firma posiada atestowane wzorce masy wraz z odpowiednimi zawiesiami do przeprowadzania prób obciążeniowych. Wypożyczamy wzorce masy wraz z transportem i obsługą do odbiorów np. suwnic przez Urząd Dozoru Technicznego.
Dostosowujemy odpowiednie wzorce dla prób statycznych oraz dynamicznych.
Dotychczas z naszej usługi skorzystał szereg firm. W praktyce jest to jedyna metoda pomiaru nacisku na suwnicę która precyzyjnie określa masę z błędem równym max 0,001%.
Nasze wzorce posiadają świadectwa wzorcowania wraz z określonymi błędami.
Usługę wykonujemy na terenie całego kraju, a nawet i poza jego granicami.

Zapraszamy !