logo
Informacje

Laboratorium wzorcujące

Wzorcowanie jest to ogól czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru.
Czynność wzorcowania przeprowadza się zwykle w celu oceny kondycji metrologicznej wzorcowanego przyrządu, określając jego przydatność do wykonywania pomiarów, w tym również przekazywania jednostki miary lub poświadczenia, że wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne. Wzorcowanie danego przyrządu pomiarowego należy powtarzać tak długo, jak długo przyrząd znajduje się w użytkowaniu i służy do celów, dla których został wyprodukowany.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiliśmy w naszej firmie usług z zakresu wykonywania wzorcowań urządzeń pomiarowych. Wszystkie zlecane nam wzorcowania poświadczone są świadectwem wzorcowania wydanym przez naszą firmę, GUM lub Akredytowane Laboratorium Wzorcujące.
W ramach udzielonej akredytacji PCA AP 149 wykonujemy wzorcowania wag nieautomatycznych w zakresie do 60000kg.

Typ urządzenia opis/zakres
Amperomierze analogowe
Baza drogowa 20, 40m
Baza drogowa 100, 200m
Baza drogowa 1000m wzwyż
Chronokomparatory
Ciśnieniomierze kontrolne klasy dokładnosci do 0,1
Ciśnieniomierze kontrolny klasy dokładnosci powyżej 0,1 do 1
Ciśnieniomierze zwykły klasy dokładnosci 1 - 4
Ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
Częstościomierze
Czujniki analogowe odczyt 0,1 lub 0,01 mm, max do 50 mm
Czujniki cyfrowe odczyt 0,1 lub 0,01 mm, max do 50 mm
Czujniki cyfrowe, analogowe działka, 0,001 mm, pomiar pionowym płytek
Czujniki do pomiarów wewnętrznyc 0,1/0,01/0,001 mm
Generatory kwarcowe
Głębokościomierze mikrometryczne do 50 mm
Głębokościomierze suwmiarkowe od 200 do 630 mm
Głębokościomierze suwmiarkowe do 200
Głowice mikrometryczne do 50 mm
Grubościomierze Maksymalna dokładność 0,1 mm
Kalibratory
Kątomierze
Kątowniki 90° płaski do 315 mm
Kątowniki 90° walcowy do 315 mm
Konduktometry
Liczniki obrotowe
Liniały jednokrawędziowe do 100 mm
Liniały trójkrawędziowe do 100 mm
Maszyny pomiarowe 1-D metoda bezpośredniego pomiaru płytek wzorcowych
Maszyny wytrzymałościowe o pionowej osi korpusu do 500N
Maszyny wytrzymałościowe o pionowej osi korpusu pow 500N
Maszyny wytrzymałościowe o poziomej osi korpusu do 500N
Maszyny wytrzymałościowe o poziomej osi korpusu pow 500N
Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych
Mierniki pętli zwarcia do pomiaru rezystancji
Mierniki rezystancji izolacji do pomiaru rezystancji
Mierniki rezystancji uziemienia do pomiaru rezystancji
Mikrometry czujnikowe 0,1 mm
Mikrometry czujnikowe do 100 mm
Mikrometry czujnikowe od 100 do 300 mm
Mikrometry wewnętrzne dwupunktowe
Mikrometry zewnętrzne do 100 mm
Mikrometry zewnętrzne powyżej 100 mm do 500 mm
Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancji - pojedynczy
Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancji - podwójny
Mostki techniczne do pomiaru rezystancji
Multimetry cyfrowe
Odważniki od 10mg do 10000kg
Omomierze analogowe
pH-metry
Płytki interferencyjne płaska
Płytki interferencyjne płaskorównoległa
Płytki kątowe od 100 mm do 500 mm metoda porównawcza
Płytki wzorcowe ceramiczna lub z weglików spiekanych do 100 mm
Płytki wzorcowe stalowe do 100 mm metoda porównawcza
Płytki wzorcowe stalowe od 100 mm do 500 mm metoda porównawcza
Płytki wzorcowe stalowe od 100 mm do 500 mm
Pochyłomierze lub inna nazwa: kątomierze elektroniczne
Poziomnice elektroniczne wzorcowane optyczną głowicą podziałową
Poziomnice koincydencyjne
Poziomnice spirytusowe liniałowe
Poziomnice spirytusowe ramowe
Przymiary bławatne
Przymiary półsztywne do 5000 mm - 1 podziałka
Przymiary półsztywne do 5000 mm - 2 podziałki
Przymiary półsztywne do pomiaru średnicy i obwodu do 5000mm
Przymiary składane do 5000 mm
Przymiary sztywne do 5000 mm - 1 podziałka
Przymiary sztywne do 5000 mm - 2 podziałki
Przymiary sztywne rozsuwane do 5000mm
Przymiary wstęgowe do 5000 mm - 2 podziałki
Przymiary wstęgowe do 5000 mm - 1 podziałka
Przyrząd do taksometrów TT-1, TT-2
Przyrząd do wysokości kół bezposredni pomiar długosci stosu płytek wzorcowyc
Przyrządy do tachografów STP-1, HBG-10, IPG-10, MTG-10
Refraktometr wizualne, fotoelektryczne
Rezystory wzorcowe dla prądu stałego
Rezystory wzorcowe dla prądu stałego, regulowane
Rolki MAHA ATC 1601.26
Sekundomierze elektroniczne
Sekundomierze mechaniczne
Siłomierze od dokładności 0,0001N do max 1000kN
Speedmeter 510
Spektrofotometry filtrowy lub pryzmatyczny i siatkowy
Spoinomierze suwmiarkowe wzorcowanie przez pomiar płytek wzorcowych
Suwmiarki do 200 mm
Suwmiarki powyżej 200 mm do 1000 mm
Szczelinomierze klinowe Pomiar grubości w 5 punktach
Szczelinomierze listkowe Pomiar grubości w 10 punktach
Średnicówki czujnikowe dwupunktowe
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowa do 100 mm
Tachometry
Testery LC-1 impendancja i prędkość liniowa
Twardościomierze Brinella
Twardościomierze Rockwella
Twardościomierze uniwersalne
Twardościomierze Vickersa od HV5
Wagi Od dokładności 0,1mg do max 100t
Walce zewnetrzne pomiar średnicy zewnętrznej w 10 przekrojach
Watomierze analogowe
Woltomierze analogowe
Wysokościomierze suwmiarkowe do 1000 mm
Wzorce chropowatości ISO 5436-1 typ D
Wzorce chropowatości wzorce porównawcze chropowatości powierzchni
Wzorce geometryczne ISO 5436-1 typ C
Wzorce głębokości nierównosci/wysokosci schodka ISO 5436-1 A
Wzorce grubości Pomiar grubości w 10 punktach, folia kalibracyjna
Wzorce schodkowe bezposredni pomiar długosci stosu płytek wzorcowyc